Loading images...

«

»

Jan 02

ERASMUS+ projekts CULTURAL HETIRAGE” TRADITIONAL CHILDRENS’ GAMES” tikšanās Mersin, Turcijā.

No 2.-6.decembrim Balvu Valsts ģimnāzijas komanda piedalījās Erasmus+ projekta SCHOOL EXCHANGE PARTNERSHIPS CULTURAL HETIRAGE” TRADITIONAL CHILDRENS’ GAMES” noslēdzošās mobilitātes aktivitātēs kopā ar turku, slovēņu un rumāņu skolu komandām. Arī šīs vizītes laikā visas aktivitātes bija vērstas uz projekta mērķa sasniegšanu – starptautiskas sadarbības izveidošanu un kultūras mantojuma saglabāšanu, izzinot un praksē izmēģinot spēles, tādējādi atjaunojot un stiprinot komunikāciju paaudžu vidū. Projekta vizītes laikā tika gūts priekšstats par Turcijas izglītības sistēmu viesojoties gan sākumskolās, gan vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Tika vērotas dažādas skolotāju darba formas un skolēnu iesaistīšana aktīvā mācību procesā ar spēļu elementiem. Nedēļas ietvaros notika skolēnu sadarbība un pilnvērtīga iekļaušanās projekta aktivitātēs gan vadot spēles un komunicējot angļu valodā, gan piedaloties citu valstu prezentētajās spēlēs. Ģimnāzijas skolnieces ne tikai uzlaboja savas svešvalodu prasmes, bet arī izpētīja un popularizēja latviešu tautas tradīcijas. Jebkura spēle paaugstina bērna sociālo aktivitāti, attīsta neverbālo komunikāciju, pilnveido saskarsmes prasmes, paaugstina emocionālās inteliģences līmeni.   Spēļu spēlēšana sniedz ieguldījumu bērnu sociāli emocionālajā attīstībā, sekmē stratēģisko domāšanu, attīsta kustību koordināciju. Aktīvi piedaloties partnervalstu prezentētajās spēlēs, skolēni attīstīja arī prasmi uzklausīt citu viedokli, izteikt savējo, organizēt un vadīt aktivitātes.