Loading images...

Ģimnāzijas skolēnus izglīto Daugavpils Universitātes mācībspēki.

Balvu Valsts ģimnāzijas skolēniem projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros” ir nodrošināta iespēja apgūt nodarbību ciklu individualizētam mācību atbalstam dabaszinātņu jomas mācību priekšmetos Daugavpils Universitātes mācībspēku vadībā.

10.janvārī 7.-9.klašu skolēniem nodarbības matemātikā vadīja asociētais profesors, matemātikas doktors, Matemātikas un fizikas katedras vadītājs Armands Gricāns, fizikā – fizikas bakalaurs, maģistra studiju programmas “Fizika” studējošais Valdis Mizers, bioloģijas zinības apguva kopā ar bioloģijas maģistru Aināru Pankjānu, bet ķīmijā eksperimentēja kopā ar ķīmijas bakalauri, maģistra studiju programmas “Izglītība”(ķīmijas, bioloģijas skolotājs) studējošo Madaru Vingri.

Skolēni bija apmierināti, jo nodarbībās guva jaunas zināšanas un prasmes, noderīgu informāciju. Skolēniem patika praktiskā darbošanās, eksperimenti daudzveidīgie uzdevumi un pozitīvā gaisotne sadarbībā ar pasniedzējiem.

Nodarbību cikls 7.-9.klašu skolēniem matemātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā turpināsies līdz maijam.