Loading images...

Panākumi skatuves runas konkursā

Balvu Valsts ģimnāziju skatuves runas konkursā pārstāvēja Žaklīna Orlovska un Krista Arule.

Žaklīna ieguva 1. pakāpes diplomu, bet Krista 2. pakāpes diplomu. Priecājamies par meiteņu panākumiem! Paldies skolotājām I. Petrovai  un A. Dvinskai par ieguldīto darbu.