Loading images...

Ģimnāzijā darbu uzsāk Jauno informātiķu skola.

Balvu Valsts ģimnāzijā 2.semestrī 7.-9.klašu skolēni piedalīsies nodarbību ciklā individualizētam mācību atbalstam “Jauno informātiķu skola”. Nodarbības notiek projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001) ietvaros”, tās vada Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas mācībspēki.

Pasniedzēji nodrošinās padziļinātu informātikas, datorikas, programmēšanas pamatu, ekonomikas  un angļu valodas apguvi, pilnveidos skolēnu teorētiskās zināšanas, praktiski darbojoties.