“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros organizētās aktivitātes Balvu Valsts ģimnāzijā 2019./2020.m.g.

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros organizētās aktivitātes Balvu Valsts ģimnāzijā 2019./2020.m.g. pieejamas šeit.