Loading images...

Panākumi karjeras izglītības konkursā

Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes karjeras konsultantes organizēja radošo darbu konkursu Balvu un Baltinavas novada vispārējās izglītības iestāžu 6.-8. klašu skolēniem ”Pasaka . Kā radās … profesija”
Priecājamies, ka 7.b klases skolnieks Armands Graps ieguva 2. vietu, 8.d klases skolnieks Haralds Ambarovs ieguva 2. vietu, 8.d klases skolniece Annija Zelča ieguva 3. vietu, bet 7. b klases skolniece Rēzija Štāle ieguva pateicību.
Karjeras konsultante Lidija Ločmele šodien jauniešiem pasniedza diplomus un balvas.
Prieks, ka attālinātā mācību procesa laikā jaunieši rod iespēju piedalīties konkursos.