Loading images...

Mācību konkursa vidusskolai “Gada jaunais autovadītājs” interaktīvā nodarbība Balvu Valsts ģimnāzijas 11b.klasei

  Konkurss vidusskolēniem “Gada jaunais autovadītājs” tiek organizēts  jau septīto gadu. To  rīko Ceļu satiksmes drošības direkcija sadarbībā ar aģentūru Zebra. 

Konkursa mēŗkis:  radīt interesi un priekšstatu par satiksmes drošību jauniešiem vecumā no 16 – 18 gadiem, tādējādi savlaicīgi ieaudzinot labas uzvedības kultūru uz ceļa, lai preventīvi samazinātu jauno autovadītāju izraisīto ceļu satiksmes negadījumu skaitu un to seku smagumu.

Konkurss sastāv no divām kārtām – teorētiskais konkurss internetā, kur vajadzēja atbildēt uz 15 jautājumiem,  un interaktīvas klātienes mācību nodarbības. Praktisko mācību nodarbības norit 30 klasēm, kuru pārstāvji uzrādījuši labākos rezultātus konkursa teorētiskajā kārtā internetā. Pamatojoties uz dalībnieku rezultātiem, nosaka 30 klases, kurām tiek organizētas praktiskās nodarbības (norises laiks tiek saskaņots ar pretendentiem individuāli).

Šogad interesi par šo konkursu izrādīja arī Balvu Valsts ģimnāzijas 11b.klases skolniece Žaklīna Orlovska, kura gan pati veiksmīgi piedalījās pirmajā kārtā, gan aicināja arī citus klases biedrus izpildīt testa jautājumus.

Apkopojot rezultātus, izrādījās, ka Žaklīna ir iekļuvusi 30 labāko skaitā (pavisam piedalījās 2000 skolēnu no dažādām Latvijas skolām), kā balva gan Žaklīnai, gan visai klasei bija interaktīvā nodarbība mūsu skolā. Aģentūras „Zebra” pārstāvis Mārtiņš, sazinoties ar 11b. klases audzinātāju Irēnu, vienojās, ka praktiskā apmācību nodarbība vienas akadēmiskās stundas  garumā skolas iekšpagalmā notiks 2020.gada 19.maijā.

Nodarbību sākumā vadītāji Mārtiņš un Edgars katram izdalīja gan sejas masku un cimdus, gan nodarbības laikā ievēroja citus drošības noteikumus.

Praktiskā apmācību programmas tēma bija izvēlēta atbilstoši 18 gadus vecu jauniešu auditorijai: apstāšanās ceļš, tālruņu un viedierīču lietošanas bīstamība braukšanas laikā, alkohola un apreibinošo vielu ietekme uz auto vadīšanas spējām, drošības jostu nepieciešamība un pareiza to lietošana.

Lai apmācību process būtu interesantāks un dzīvāks, tēma tika apgūta, analizējot jauniešu personisko pieredzi ceļu satiksmē un gūstot atziņas par dažādiem iespējamiem apdraudējumiem praktisko paraugdemonstrējumu un izmēģinājumu laikā.

Ikvienam (vispirms jau Žaklīnai un tad pārējiem klasesbiedriem) bija iespēja drošos apstākļos caur personīgo pieredzi pārliecināties gan par drošības jostu lietošanas nepieciešamību, gan par to, kā tikt ārā no mašīnas, ja tā apmesta otrādi.

Katram bija arī iespēja izmēģināt alkohola reibumu (divas promiles) imitējošas brilles.
Tas ir labākais veids, kā droši pārliecināties par alkohola kaitīgo ietekmi uz cilvēka koordinācijas un koncentrēšanās spējām.

Paldies Žaklīnai par uzdrīkstēšanos un proaktivitāti, jo, piedaloties konkursā „Gada jaunais autovadītājs”, tā bija iespēja izcīnīt balvu ne tikai sev, bet visai klasei – tādējādi būtiskākās lietas par satiksmes drošību iemācot lielākai sabiedrības daļai, lai satiksme uz Latvijas ceļiem kļūtu vēl  drošāka.

                                                                                  

 

11b.klases audzinātāja Irēna Šaicāne