Loading images...

(No title)

20.maijā uz tikšanos ar RTA dekāni Ēriku Teirumnieku un inženierzinātņu doktoru Arti Teilānu devās IKSP vadītāja I.Kaļva un BVĢ direktore I.Paidere, lai izrunātu sadarbības iespējas jaunajā 2020./21.m.g. Īpaši svarīgi šobrīd jautājumi, kas skar IT jomas mācībspēkus, lai veiksmīgi uzsāktu jauno mācību priekšmetu ”Inženierzinības” , “Robotika”, “Dizains un tehnoloģijas” apguvi BVĢ. Sarunas gaitā tika pārrunāts konkrēts  grafiks nodarbībām ģimnāzijā un arī šīs skolas skolēnu nodarbības klātienē RTA . Savukārt IKSP vadītājai ir vairākas idejas  skolotāju kursu , meistarklašu organizēšanai sadarbībā ar RTA mācībspēkiem. Augstskolas viens no interesantiem piedāvājumiem ir ZPD elektroniskās grāmatas izveide, informātikas olimpiādes organizēšana , u.c. Radošā gaisotnē tika pārrunāti arī citi ar izglītību aktuāli jautājumi. Noteikti ceram uz abpusēji veiksmīgu sadarbību!