Loading images...

Daudz laimes!

Visskaistākās dzīves veltes
Dāvā vaļējām acīm ieraudzītie sapņi.
Tie ļauj lidot vēl augstāk –
Pretim jaunām virsotnēm, ko apbrīnot.
Pretim jauniem brīnumiem, ko radīt.
Pretim jauniem draugiem, ko iemīļot.


Skaistas jubilejas 1. septembrī atzīmēja trīs ģimnāzijas darbinieces: Lolita Supe, Larisa Korņejeva un Marta Ločmele. Lai jubilārēm stipra veselība, darba prieks un pozitīvisms katrai dienai!