Pārmaiņu procesa ,,Līderis manī’’ Balvu Valsts ģimnāzijā.

4. septembra pēcpusdienā ģimnāzijas audzinātāji satikās kopīgā plānošanas sanāksmē/seminārā pārmaiņu procesa ,,Līderis manī” ieviešanai audzināšanas saturā. Direktore Inese Paidere vadīja nodarbību par septiņu paradumu pamatprincipiem, skolotāji veica profila pašvērtējuma anketu, klausījās informāciju par brieduma apli, paradigmu maiņu, redzi-dari-iegūsti pieeju rakstura izglītībā. Nodarbības noslēgumā visi kopīgi ,,uzasināja zāģi’’ veicot dinamisko pauzi.
Direktores vietniece audzināšanas jomā Daina Mediniece vadīja grupu darbu audzinātājiem, savstarpēji sadarbojoties plāna izstrādei septembra un oktobra mēnesim. Līdz rudens brīvdienām audzinātāji plānoja izrunāt ar jauniešiem pārmaiņu procesa “Līderis manī” ievadu un pirmo no septiņiem paradumiem. Lai atvieglotu audzinātāju darbu, tika izveidots Google disks, kurā ievietoti visi līdz šim ģimnāzijā izstrādātie “Līderis manī” materiāli. Mācību procesā arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta neformālās izglītības metodēm. Skolas bibliotekāre Vineta Muzaļevska ir apkopojusi interesantas neformālās izglītības metodes, ko audzinātāji var izmantot savā darbā. Audzinātāji un atbalsta personāls regulāri papildinās “Līderis manī” metodisko materiālu krātuvi gan ar novadīto stundu materiāliem, gan tādiem, kas var noderēt pārmaiņu procesa realizācijā.
Audzinātāji vienojās skolēnu brīvdienu nedēļā vienu dienu veltīt pieredzes apmaiņai par novadītajām stundām un kopīgai plānošanai nākamajam divu mēnešu periodam.
Tāpat arī tika nolemts katram audzinātājam organizēt vienu atklāto klases stundu semestrī, kad citi kolēģi var nākt ciemos un gūt pieredzi un idejas savam darbam.
Personīgā līderība ir viena no būtiskākajām mūsu laikmeta personības izaugsmes šķautnēm, to caur pārmaiņu procesu “Līderis manī” pakāpeniski attīstīsim skolēnos un pilnveidosim sevī.