Loading images...

Balvu Valsts ģimnāzijā viesojās eksprezidents Raimonds Vējonis

Ar patīkamu satraukumu Balvu Valsts ģimnāzijas vidusskolēni un skolotāji aktu zālē gaidīja tikšanos ar eksprezidentu, Latvijas Basketbola savienības prezidentu Raimondu Vējoni, Latvijas Basketbola savienības ģenerālsekretāru Kasparu Ciprusu un LBS valdes locekli Klāvu Olšteinu.
Raimonds Vējonis stāstīja skolēniem par prezidenta vēlēšanu procesu, prezidenta pienākumiem un ikdienu, atbildēja uz skolēnu jautājumiem. Viņš skaidroja, kāpēc ir svarīgi katram Latvijas iedzīvotājam un katram jaunietim apzināties savus pilsoņa pienākumus, aktīvi iesaistīties vēlēšanās un nebūt vienaldzīgiem pret apkārt notiekošajiem procesiem.
R. Vējonis uzsvēra arī fiziskās aktivitātes nozīmību, neaizmirstot par mācībām, jo ļoti svarīgi ir sabalansēt izglītošanos ar sportu. Uz jautājumu, kādas sekmes eksprezidentam bijušas skolā, skolēni saņēma atbildi, kas izraisīja aplausu vētru, jo R. Vējonim toreizējo piecu ballu sistēmā, beidzot skolu, bija visi piecinieki un tikai viens četrinieks.
Kaspars Cipruss saistoši pastāstīja par basketbola attīstības vēsturi Latvijā un savu ceļu basketbolā.
Jaunieši labprāt izmantoja iespēju nofotografēties ar augstajiem viesiem un devās mājās ar sajūtu, ka dzīvē viss ir iespējams, gan kļūt par prezidentu, gan futbola zvaigzni, ja tu tam velti nedalītu uzmanību un neatlaidīgi virzies uz mērķi.
Paldies Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Aigaram Pušpuram un Sporta skolas direktorei Ludmilai Beļikovai par doto iespēju mūsu jauniešiem tikties ar interesantām personībām!