Septīto un desmito klašu uzņemšana ģimnāzistu saimē jeb iesvētības

 Skolā ir tradīcija mācību gada sākumā organizēt septīto un desmito klašu uzņemšanu ģimnāzistu saimē. Šo pasākumu organizē astotās un vienpadsmitās klases kopā ar audzinātājiem. Tiek izdomāti dažādi jautri uzdevumi, kuri jāveic vairāku dienu garumā.

Pirmā iesvētību nedēļas diena sākās ar to, ka septītie uz skolu devās cimdos un cepurēs, taču desmitie bija gatavi ceļojumam uz Havaju salām.

Otrajā dienā desmitie uz skolu nāca ģērbušies laucinieku stilā,  somu vietā visiem nācās izmantot groziņus, maisiņus un spaiņus.

Trešajā dienā desmitie nāca uz skolu tērpušies savās bērnības sapņu profesiju drēbēs, turpretī septītie iejutās pretējā dzimuma lomā, jo meitenes tika pārģērbtas par zēniem, taču zēni – par meitenēm.

Īstā jautrība sākās pēc stundām, kad septīto un desmito klašu skolēniem bija jāpārvar visdažādākie astoto un vienpadsmito klašu skolēnu sagatavotie uzdevumi, kas prasīja gan spēku, gan izturību, gan atjautību.

Arī skolēnu pašpārvalde bija sagatavojusi jautru uzdevumu jaunajiem septīto un desmito klašu skolēnu pašpārvaldes dalībniekiem.

Šajā dienā desmitās klases ļoti atraktīvā veidā prezentēja savu kolektīvu, īpaši amizantas bija viņu sagatavotās dejas.

Pārbaudījumu noslēgumā tika dots zvērests, kuru astotās klases bija sagatavojušas dzejas formā, bet vienpadsmitie bija iekļāvuši gan cieņu apliecinošas frāzes par savu skolu, gan humora pilnus apgalvojumus, ko jāievēro attiecībā pret vienpadsmitajiem.

Jautras izdarības un trakulīgi izaicinājumi svaigā gaisā, kā arī smiekli un pozitīvas emocijas pildīja skolas apkārtni pēc garās darba dienas.

Paldies visiem par jautro pasākumu!