Inženierzinības uzņēmumā BTRS

8.oktobrī SIA “BTRS” teritorijā ciemojās Balvu Valsts Ģimnāzijas 7.klašu skolēni, lai nostiprinātu skolā iegūtās zināšanas par siltumizolāciju, to materiālu veidiem un izmantošanas iespējām māju būvniecībā.
Pielietojot speciālu aprīkojumu, audzēkņiem tika sniegts priekšskatījums, kā notiek siltumizolācijas materiāla iestrāde, veikta informatīva rakstura lekcija ar atjautības piesitienu!
Būtiski pieminēt jauniešu dalību aktivitātēs, kas piesaistīja uzmanību un radīja brīvu atmosfēru informācijas uztveršanai!
Pateicība SIA ,,BTRS” vadītājam Raimondam Trubņikam!
Pateicība RTA profesoram, BVĢ pedagogam Artim Teilānam par sadarbību un uzņēmuma uzrunāšanu, radot jauniešos praktiskas zināšanas!