BVĢ skolēnu pašpārvaldes prezidenta vēlēšanas

Septembra sākumā ģimnāzijā  tika izsludināta pieteikšanās skolēnu pašpārvaldes prezidenta amatam. Pieteikties varēja 9.-11. klases skolēni, līdz 30. septembrim iesniedzot savu vēlēšanu programmu. Šogad pieteicās divas jaunietes no desmitās un vienpadsmitās klases.

8. oktobrī skolēnu pašpārvaldes prezidenta kandidātes Evelīna Krakope un Beāte Dārziņa skolas aktu zāle iepazīstināja vēlētājus ar savām vēlēšanu programmām, bet 9. oktobrī Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni, skolotāji un darbinieki devās pie vēlēšanu urnām.

Par skolēnu pašpārvaldes prezidenti tika ievēlēta 10.a klases skolniece Beāte Dārziņa. Apsveicam!

Otra kandidāte- Evelīna Krakope- pildīs viceprezidenta pienākumus.

Paldies skolēnu pašpārvaldes vēlēšanu un balsu skaitīšanas komisijai- Gustavam Vanagam, Laurai Rožkalnei, Anastasijai Klijai, Sigitai Keišai, Sindijai Saidei un skolotājai Dainai Mediniecei, kā arī informācijas, mūzikas, sporta un saimniecības ministrijām par  ieguldīto darbu organizējot vēlēšanu procesu.