Lepojamies ar Valentīnu Kravali un Gintu Keišu – konkursa ,,Gada Balva Izglītībā” nominantēm!

Piektdien, mājīgā un priekpilnā atmosfērā Kubulu kultūras namā aizritēja 21. Balvu novada organizētais pasākums: ,,Gada balva izglītībā” . Priecājamies par mūsu nominantēm- Valentīnu Kravali ( par ieguldījumiem darbā ar talantīgajiem izglītojamajiem) un Gintu Keišu ( par inovācijām izglītības procesā). Pasākumā piedalījās arī Ināra Konivale, Aija Nagle, Ārita Andrejeva, Anna Barbaniška, Eva Zučika-Kuzņecova, Irēna Šaicāne un Jānis Zakarīts – pedagogi, kuri pagājušajā mācību gadā dalījās pieredzē ar savām profesionālajām prasmēm.
Dalībniekus priecēja mūziķis Mārtiņš Ruskis, katram kolektīvam saldo balvu bija sarūpējis Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs. Uz tikšanos nākamajā gadā!