Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātes ģimnāzijas skolēniem.

ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros ģimnāzijas skolēni 2020./2021.mācību gadā turpina pilnveidot prasmes, padziļināt zināšanas gan teorētiskās un praktiskās nodarbībās, gan mācību vizītēs.

“Jauno informātiķu skolā” ģimnāzisti praktiskajās nodarbībās guva papildus iemaņas kompetenču attīstīšanai par datorikas, programmēšanas, ekonomikas  un angļu valodas  pielietojumu pilnvērtīgai informatīvo tehnoloģiju apguvei. Nodarbības vadīja Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas mācībspēki. 

Savukārt Daugavpils Universitātes mācībspēki, vadot nodarbību ciklus individualizētam mācību atbalstam dabaszinātņu jomas mācību priekšmetos, skolēniem padziļināja zināšanas bioloģijā, ķīmijā, fizikā un matemātikā, strādājot ar paaugstinātas grūtības pakāpes uzdevumiem.

Interaktīvās nodarbībās divdesmit talantīgie skolēni apguva mūsdienu dzīvei nepieciešamās prasmes multidisciplinārajā jomā – radošumu, kreatīvo domāšanu, sadarbību.

Septembra beigās ģimnāzijas skolēni devās mācību vizītē uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju.  Skolēni tika iepazīstināti ar studentu jaunrades darbiem, ar interesi vēroja mūsdienīgu un universālu dronu darbībā, apmeklēja Inženieru fakultātes laboratorijas, mašīntulkošanas māju, IT centru, lāzercentru, praktiski darbojās. Mācību vizītes noslēgumā skolēni Olimpiskajā centrā vēroja, kā ledus arēnā top ledus. Paldies RTA mācībspēkiem par sadarbību!