Balvu Valsts ģimnāzijas Padomi vadīs Līga Moroza – Ušacka

Ievērojot valstī īstenotos epidemioloģiskos pasākumus, 21.oktobrī notika Balvu Valsts ģimnāzijas Padomes sēde, kurā piedalījās 16 dalībnieki. Darba kārtībā bija sekojoši jautājumi: 2020./2021.mācību gada akatualitātes, pārmaiņu process izglītībā ,,Līderis manī’’, Eko skolas pulciņa darbības virzieni, izglītojoša prezentācija par atbildīgu dabas resursu izmantošanu, skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, ārpusstundu aktivitāšu iespējas un ģimnāzijas Padomes priekšsēdētāja vēlēšanas.
Par ģimnāzijas Padomes priekšsēdētāju tika ievēlēta Līga Moroza-Ušacka, savukārt, par vietnieci Liene Čugurova.
Mums nav jābūt lieliskiem, lai iesāktu, bet jāiesāk- lai kļūtu lieliskiem! Lai kopā izdodas un īstenojas daudzas lieliskas ieceres!
Direktore.