Viktorīna “Latvijas sargi”

      Patriotisma mēnesī- novembrī mēs atzīmējam Latvijas dzimšanas dienu, Robežsargu dienu, Lāčplēša dienu.  Šajā laikā domās biežāk kavējamies pie tiem cilvēkiem, kas cīnījās, lai mēs dzīvotu brīvībā, un, kas ir tie, kuri Latvijas valsti aizsargā tagad. Klases audzināšanas stundās ar skolēniem (arī attālinātajā mācību procesā) tiek runāts par patriotisma tēmu.

     Lai aktualizētu šo tēmu, pievērstu skolēnu uzmanību ar valsts aizsardzību saistītajām profesijām, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Balvu novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pedagogs-karjeras konsultante Lidija Ločmele sagatavoja viktorīnu skolēniem “Latvijas sargi”. Tajā tika iekļauta informācija par Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Valsts robežsardzi, Zemessardzi un Jaunsardzi. Lai izvēlētos pareizo atbildes variantu no piedāvātajiem, skolēniem bija nepieciešams izmantot savas zināšanas par valsts aizsardzību un arī papētīt interneta resursus. Viktorīnā piedalījās trīsdesmit viens klases kolektīvs.

     Attālinātajā mācību procesā viktorīnu saviem audzēkņiem vadīja klašu audzinātāji, izmantojot informācijas tehnoloģijas ( ZOOM, e-pastu, u.c.).

    Piedaloties viktorīnā, savas zināšanas pārbaudīja  skolēni no  Balvu Valsts ģimnāzijas (8.c, 8.d, 12.b, 7.a, 7.b, 9.d, 10.b, 12.a, 9.a, 11.b klases) un ieguva trīspadsmit no 35 godalgotajām vietām.

Haralds Ambarovs 9.d      1.vieta
Sanija Skalova 8.c     1.vieta
Rinalds Tiltiņš 9.a   2.vieta
Rainers Zaļaiskalns 8.c   3.vieta
Jānis Jermacāns 7.a   3.vieta
Lauris Čerbakovs 8.c atzinība
Alekss Blonskis 8.c atzinība
Kirils Feoktistovs 8.c atzinība
Aleksandra Bakāne 8.c atzinība
Dairis Trupovnieks 8.c atzinība
Kristers Ķerģis 8.c atzinība
Deivids Ceplītis 10.b   2.vieta
Rēzija Slišāne 12.b atzinība

 

Paldies skolēniem par aktivitāti!

Liels paldies skolotājiem par sadarbību un profesionālu audzināšanas darba vadīšanu!

 

Balvu novada IKS pārvaldes

pedagogs- karjeras konsultante

Lidija Ločmele

 

Aktivitāte tika īstenota programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.