30.novembrī notika Pasaules Dabas Fonda tiešsaistes nodarbība “Ievadseminārs aizsardzības akadēmijā”, kurā piedalījās arī Balvu Valsts ģimnāzijas vidusskolas skolēni un Ekopulciņa dalībnieki.

“Aizstāvības akadēmija” ir Latvijā vēl nebijušas teorētiskas un praktiskas 15-25 gadu vecu jauniešu apmācības par interešu aizstāvību vides jautājumos.

Semināra pirmajā daļā Pasaules Dabas Fonda direktors Jānis Rozītis sniedza ieskatu par publisko interešu praktisko aizstāvību, nevalstisko organizāciju lomu sabiedrībā nozīmīgu jautājumu risināšanā un pozitīvu pārmaiņu īstenošanā. Savukārt otrajā daļā Lauras Treimanes vadībā jaunieši uzzināja par veiksmīgas argumentācijas un kritiskās domāšanas pamatprincipiem, atklājot, kādas ir tipiskākās argumentācijas kļūdas, kas sarunā neļauj sasniegt vēlamo rezultātu.