Balvu Valsts ģimnāzija dalās pieredzē un saņem pateicības rakstu Valsts izglītības satura centra rīkotajā tiešsaistes pasākumā “Pašiem sava brīvība”

27. novembrī noslēdzās Latvijas simtgadei veltītais Pilsonisko un radošo norišu cikls „Pašiem sava brīvība”.Valsts izglītības satura centra rīkotajā noslēguma tiešsaistes pasākumā atklāšanas runu teica VISC Neformālās izglītības departamenta direktore Agra Bērziņa, uzrunas beigās viņa nosauca Latvijas skolas, kuras saņems pateicības rakstus par piedalīšanos konkursā “Pašiem sava brīvība”, to vidū bija arī  Balvu Valsts ģimnāzija. Pateicības rakstu saņēmām par pagājušajā mācību gadā radīto darbu “Ko Balvu Valsts ģimnāzijas skolēniem, skolotājiem un vecākiem nozīmē vārds Brīvība”.

Šajā pasākumā tikām aicināti  dalīties pieredzē ar pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas labās prakses piemēriem. Ģimnāzijas prezentācijā direktores vietniece audzināšanas jomā Daina Mediniece uzsvēra, ka, esot attālinātajā mācību procesā, īpaši svarīgi ir nepazaudēt kopības sajūtu,  aicināt dažādās aktivitātēs iesaistīties gan skolotājus, gan skolēnus, gan vecākus un kopā radīt prieku un svētku sajūtu sev un citiem.  Savukārt skolēnu pašpārvaldes informācijas ministrijas dalībnieks Kristiāns Bokta (šogad jau students), kurš pagājušajā pavasarī veidoja video konkursam, dalījās ar darba tapšanas soļiem un pastāstīja par skolas pieredzi iesaistīties labo darbu akcijās. Bet skolēnu pašpārvaldes viceprezidente Evelīna Krakope  pastāstīja, kā skolēnu pašpārvalde ģenerēja idejas Latvijas dzimšanas dienas pasākumam un kā tās tika realizētas. Evelīna uzsvēra, ka ne tikai lielais svētku koncerts, bet arī daudzās mazās, pašu jauniešu iniciētās un realizētās svētku nedēļas aktivitātes radīja īpašu svētku un kopības sajūtu.

Savas uzstāšanās noslēgumā iedvesmas teicienam tika izvēlēta atziņa : “Nevaru tikai tad, kad nedaru, tiklīdz daru, tā varu!”

Šajā dienā pasākuma dalībniekiem bija iespēja noskatīties Pašpārvalžu atbalsta materiālu prezentāciju, radošajās istabās ģenerēt idejas,  kā darboties pandēmijas laikā,  piedalīties supervizores, izglītības konsultantes, Skola 2030 vecākās ekspertes Ingas Pāvulas nodarbībā ”Kā atbalstīt sevi, pirms atbalstīt citus?” un klausīties citu Latvijas izglītības iestāžu pieredzes stāstus.

Šī bija lieliska pieredze –  stāstīt citiem par ģimnāzijas vērtībām un būt klāt pasākumā, kurā var izbaudīt jauniešu radošumu un mīlestību pret dzimto zemi Latviju.

Direktores vietniece audzināšanas jomā Daina Mediniece