Sveicam skaistajā dzīves jubilejā ķīmijas skolotāju Modru Svikli!

Starp nemiera gadiem- mirklis rāms,

Starp darbdienām – atelpas diena.

Vieglums paceļ kā šūpolēs,

Kā straume ceļ skaidu…

Nav atskabargu,

Nav bultu,

Nav nastu…

Rīt, rīt varēs visu izdarīt!

/Mirdza Bendrupe/

 

 

Balvu Valsts ģimnāzijas kolektīvs sveic skolotāju

MODRU SVIKLI

skaistajā dzīves jubilejā!

Lai laba veselība, dzīvesprieks un gandarījums par paveikto pavada Jūs ik brīdi!