Sveicam Terēzi Loginu skaistajā dzīves jubilejā!

Katru dienu ej pretim

Tam labajam, kas ar Tevi notiks.

Sabirs Tevī kā rudens klētī

Starp zvirgzdiem atrastas zvaigznes.

Un zini – ne brīdis nav velts

Tai ceļā, kas Tev zem kājām.
/ S.Rode /

 

TERĒZE,

Dzīvo ar sauli sirds viducī smalkā.

Dīvo ar mīļumu plaukstās.

Dzīvo no Avota laimi smeļot,

Dzīvo ar Gaismu domās un darbos!

Sveicam skaistajā dzīves jubilejā!

Balvu Valsts ģimnāzijas kolektīvs