“Sudraba pūce 2020”

Balvu Valsts ģimnāzijā ir skaista tradīcija sumināt četrus iepriekšējā gada absolventus, kuri centralizētajos eksāmenos saņēmuši visaugstāko vidējo vērtējumu. Šogad  ģimnāzijas goda titulu “Sudraba pūce 2020” par visaugstāko vidējo procentuālo vērtējumu ieguva Ernests Mežals.  Par augstiem sasniegumiem centralizētajos eksāmenos tika godinātas arī Roberta Sērmūkša, Dairita Magone un Evelīna Celmiņa.

 Pandēmijas laika ierobežojumi šogad neļāva tikties skaistā pasākumā, bet  sarūpētās balvas un goda raksti ar vecāku palīdzību aizceļoja pie to īpašniekiem.

Lepojamies ar lieliskajiem jauniešiem, priecājamies, ka viņi jūtas apmierināti un ar iedvesmu studē izvēlētajās augstskolās. Ticam, ka viņi nākotnē kļūs lieliski izvēlētās nozares  speciālisti un vienkārši laimīgi cilvēki. Paldies vecākiem par mīlestību un ieaudzinātajām  pašvadības prasmēm! Paldies skolotajiem un klašu audzinātājiem par sniegtajām zināšanām un atbalstu!

Mūsu dižgara Raiņa teiciens “Kas zina, ko grib- spēj ko grib” lai  iedvesmo jūs ceļā uz izvirzītajiem mērķiem!

Sudraba pūce 2020 Ernests Mežals