“Balvos ne kalnu, ne pilsdrupu, tomēr tie mīļi man šķiet…”

Balvu Valsts ģimnāzijas Kultūras, Mākslas, Pilsonisko un sociālo zinātņu SMD grupas aktivitātes

08.02.2021. – 12.02.2021. “Ieklausies vēstures soļos: Balviem – 93 gadi:” (vēstures un literatūras skolotājas Irēna, Mudīte, Ināra, Aija, Ilga, Rudīte, Valija) 11.02. 4.st.(plkst.11.30 – 12.10) Zoom platformā vēstures stunda 12b. klasē “Balvu ģimnāzijas pirmā desmitgade (1930 – 1940) (skolotāja Irēna) Tradīcijas balvos(10. kalse) (vizuālās mākslas skolotāja Indra) Aptauja skolēniem par Balvu ģimnāziju (vēstures skolotājas Irēna un Mudīte)