Nodarbība vecākiem “Kā runāt ar jaunieti par karjeru?”

11. februārī Balvu Valsts ģimnāzijas vecāku nedēļas izskaņā vecākiem bija iespēja piedalīties “Start strong” nodarbībā  “Kā runāt ar jaunieti par karjeru?”.  Šī nodarbība tika organizēta sadarbībā ar IKS pārvaldes karjeras konsultanti Lidiju Ločmeli projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs” ietvaros. Nodarbību vadīja sociālais tehnologs, attiecību un karjeras veidošanas treneris un lektors ar vairāk nekā divdesmit gadu pieredzi Andris Arhomkins. Viņš ir jauniešu karjeras un biznesa attīstības programmas “Start Strong” autors un vadītājs.

Vecākiem un pedagogiem  Zoom nodarbībā  bija iespēja uzzināt pamatprincipus, kā viegli un dabiski veidot sarunu ar pusaudzi, kā klausīties, lai pusaudzis vēlētos runāt, kā izzināt bērna patiesās vēlmes un aizraušanās un  kā apkopot bērna talantus vienā nodarbē.  Divu stundu garā nodarbība aizritēja vērtīgā komunikācijā, jo vecāki uzdeva jautājumus un sarunu zonā dalījās savos veiksmes stāstos un situācijās, kurās ir pietrūcis padoma. Kopā tika meklēti veidi, kā “neuzkāpt uz zemūdens akmeņiem”, veidot cieņpilnas attiecības. Tika pārrunāts, kā tikt galā ar jauniešu stundām ilgo atrašanos telefona varā un kā iedrošināt viņus šajā svarīgajā karjeras dzīves sākumposmā.

Ceram, ka gūtās atziņas iedvesmos vecākus attiecības ar saviem bērniem veidot vēl ciešākas un draudzīgākas.

Balvu Valsts ģimnāzijas

direktores vietniece audzināšanas jomā

Daina Mediniece

 

Aktivitāte tika īstenota programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.