Devīto klašu skolēnu un vecāku kopsapulce

2. martā skolas vadība uz tikšanos platformā ZOOM aicināja devīto klašu skolēnus un vecākus, lai iepazīstinātu ar ģimnāzijas aktualitātēm un uzņemšanas noteikumiem 10. klasē.
Skolas direktore pastāstīja par skolas piedāvātajām iespējām – dalību projektos, karjeras atbalstu, līderības prasmju attīstīšanu, sakārtoto skolas vidi. Direktores vietniece mācību jomā informēja par diagnosticējošo darbu norisi, iepazīstināja ar kursu komplektu piedāvājumu ģimnāzijā un uzņemšanas noteikumiem. Direktores vietniece audzināšanas jomā informēja par ārpusstundu aktivitāšu piedāvājumu ģimnāzijas posma jauniešiem.