Neparastās 8.marta svinības

Šogad direktore un direktores vietniece audzināšanas jomā aicināja Balvu Valsts ģimnāzijas pedagogu un tehnisko darbinieku kolektīvu svinēt 8. marta svētkus platformā Zoom. Parasti šo platformu izmantojam darba sapulcēm un mācību stundu vadīšanai, bet svētkus šādā formātā kopā svinējām pirmo reizi. Un mums izdevās ļoti jauks pasākums. Svētku uzrunas, Jāņa Ločmeļa muzikālais pārsteigums, dzeja, atbilstoši video un skolas vīriešu sagatavotais īpašais Sieviešu dienas sveiciens radīja patīkamu svētku noskaņu un kopības sajūtu. Izskanēja doma, ka kolektīvam vajadzētu biežāk satikties šādā neformālā gaisotnē, lai pabūtu kopā, parunātos un gūtu pozitīvas emocijas. Nākamo tikšanos norunājām 1. aprīlī.