Metodiskā konference ģimnāzijā pulcē tuvus un tālus dalībniekus.

Balvu Valsts ģimnāzija un Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde 17.martā aicināja Balvu, Baltinavas, Rugāju novada un Valsts ģimnāziju skolotājus piedalīties tiešsaistes metodiskajā konferencē “Mūsu spēks ir mūsu skolotāji: attālinātās mācības no izaicinājuma līdz pieredzes stāstam”.
Konferencē piedalījās vairāk nekā 200 skolotāji no 37 izglītības iestādēm, tai skaitā no 19 Valsts ģimnāzijām – Rīgas 1.Valsts ģimnāzijas, Rīgas 3. Valsts ģimnāzijas, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas, Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas, Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas, Madonas, Krāslavas, Cēsu, Viļakas, Bauskas, Ogres, Jelgavas, Valmieras, Mārupes, Dobeles, Jūrmalas un Liepājas Valsts ģimnāzijas.
Konferences ievadā Balvu Valsts ģimnāzijas direktore Inese Paidere dalībniekus iepazīstināja ar teiku par Balvu muižas celtniecību un no ziemas miega pamodināja Balvu Lāci, kurš kļuva par konferences moderatoru. Lācis kopā ar skolotājiem zīmēja katrs savu muižas ēku. Dalībniekus sveica Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva, Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Sarmīte Tabore, Rugāju novada Izglītības pārvaldes vadītāja Biruta Berkolde un ģimnāzijas direktore Inese Paidere. Balvu Lācis par spēka vārdiem dāvāja virtuālu medus podu.
Tālāk darbs ritēja septiņās darba grupās – valodu mācību jomā (48 dalībnieki), sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā (18 dalībnieki), kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā (28 dalībnieki), dabaszinātņu mācību jomā (21 dalībnieks), matemātikas mācību jomā (35 dalībnieki), veselības, drošības, fiziskās aktivitātes un tehnoloģiju mācību jomā (36 dalībnieki) un sākumskolas mācību jomā (43 dalībnieki). Pieredzē dalījās 19 Balvu Valsts ģimnāzijas kolēģi, kā arī Tilžas vidusskolas, Bērzpils vidusskolas, Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas, Baltinavas vidusskolas, Rugāju novada vidusskolas, Stacijas pamatskolas, Vīksnas pamatskolas, Rugāju novada Eglaines pamatskolas un Balvu sākumskolas skolotāji. Attālinātās mācības sagādājušas jaunu pieredzi un ne vienu vien izaicinājumu skolotājiem, tāpēc darba grupās izskanējušie pieredzes stāsti bija interesanti, noderīgi, izmantojami ikdienas darbā.
Konferences noslēgumā skolotājus iedvesmoja LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas katedras lektores, Mg.paed, Mg.phil. Ērikas Lankas radošā domnīca “Skolotāja brīvais laiks kā vērtība: vai tālu līdz pozitīvam tēlam?”.
Paldies ikvienam, kas dalījās pieredzē, ikvienam, kas piedalījās, paldies Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei par sadarbību un sarūpētajām dāvaniņām.
Pēc konferences skolotāji sūtīja pateicības vārdus: “Guvu labo pleca sajūtu un pozitīvisma vitamīnu, paldies!”, “Paldies par dzirksteļošanu!”, “Ļoti ģimeniska un sirdssilta sajūta!”, “Paldies par iedvesmojošu kopābūšanu!”, “Konference nevienu vienaldzīgu un garlaikotu neatstāja. Lai netrūkst jaunu radošu risinājumu!”, “Konference bija interesanta, saturīga un pozitīvi uzlādējoša!
Paldies Jūsu skolas komandai!”, “Mirdzēt visiem un priecāties! Vieglumu šodienā un vienmēr!”