Pateicības pasākums

 

28. maijā ikgadējā Pateicības pasākumā (šoreiz platformā Zoom) tika godināti čaklākie skolēni un teikti paldies vārdi skolēnu vecākiem, skolotājiem un skolas darbiniekiem. Pasākumu vadīja aktieris Rihards Lepers, kurš  radīja patiesi priecīgu svētku atmosfēru, nosaucot labākos skolēnus un iesaistot visus klātesošos jaukā s aktivitātēs, un aicinot dziedāt līdzi.

Direktore ar patiesu lepnumu atzina, ka šogad BVĢ augstā līmenī mācījās 48 skolēni jeb  15,6%, vidējais vērtējums 9 balles un augstāk  ir 40 skolēniem jeb 13% un 29 skolēni jeb 9,4% ir mācību olimpiāžu laureāti.

 Labākie mācībās ir:

Iļja Polis 7a
Una Niedra 7a
Ailena Lielbārde 7a
Nadīna Līva Logina 7a
Artūrs Pušpurs 7a
Sindija Saide 7a
Ņikita Petrovs 7a
Nataļja Petrova 7a
Angelīna Krivošejeva 7a
Jānis Jermacāns 7a
Armands Čugurovs 7a
Sendija Sejāne 7b
Ritvars Avotiņš 7c
Jūlija Antonova 7c
Leo Eliass Morozs 7c
Sindija Pauliņa 7c
Solvita Dzergača 8a
Linda Kravale 8a
Edgars Leišavnieks 8a
Ilva Kataja-Paegle 8a
Sindija Raibekaze 8a
Letīcija Grīsle 8a
Sanija Skalova 8c
Līga Panga 8c
Ella Šļakota 9c
Krista Arule 9b
Laura Jeromāne 9d
Lineta Kopāne 9d
Laura Kopāne 9d
Aiva Melne 9d
Līna Ivanova 9d
Digna Cibule 10b
Līva Lukste 10b
Dita Dmitrijeva 10b
Kristers Leišavnieks 10b
Megija Kriviša 10b
Anete Zakarīte 10b
Ketija Mozule 10b
Agnese Loča 10b
Šeila Aleksejeva 10a
Ketija Rakstiņa 10a
Diāna Daniela Voika 9a
Ance Salmane 11a
Evelīna Dokāne 11a
Egija Logina 11a
Viesturs Supe 11a
Adelīna Diāna Mālija 11a
Marija Lukste 11a
Ričards Ķirsons 11a
Katrīna Buglova 11a
Samanta Zubova 11a
Karlīna Ločmele 11b
Signe Grigule 11b
Sintija Kokoreviča 11b
Elija Dmitrijeva 12a
Dinija Zača 12a
Artūrs Supe 12a
Marija Arnicāne 12a
Anna Elīza Buglova 12a
Samanta Dzergača 12a
Nadīna Magone 12a
Dāvis Bisenieks 12b
Anete Bērziņa 12b

 

Direktore īpaši pateicās skolotājiem, kuru audzēkņi  guvuši augstus sasniegumus olimpiādēs. Skolotājai Vinetai Muzaļevskai par skolēna sagatavošanu starpnovadu  un STARPTAUTISKAJAI ekonomikas olimpiādei, skolotājai Ievai Useniecei par skolēna sagatavošanu starpnovadu un VALSTS ģeogrāfijas olimpiādei, skolotājām Rudītei Priedeslaipai, Irīnai Krivošejevai, Ingai Vanagai, Sandrai Mozulei par skolēnu sagatavošanu starpnovadu un valsts olimpiādēm un reģiona zinātnisko darbu konferencei, skolotājām Irēnai Šaicānei, Ilgai Petrovai, Aijai Dvinskai, Annai Barbaniškai, Anitai Kamenderei, Āritai Andrejevai, Gaidai Fengānei, Irinai Kovšovai, Anitai Balantajevai par skolēnu sagatavošanu starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēm. Direktore teica vissirsnīgākos paldies vārdus skolas kolektīvam un vecākiem, jo tikai sadarbojoties ir iespējams sasniegt augstus mērķus.

Pateicības pasākumā tika nosaukti arī konkursa “Gada klase” uzvarētāji. “Gada klases” titulu ieguva  7. a klase proģimnāzijas posmā (klases audzinātāja  Anita Kamendere) un 12.a klase ģimnāzijas posmā (klases audzinātāja Vineta Muzaļevska).

Skolas saime pateicās skolas direktorei par ieguldīto darbu skolas attīstībā.

Lai gandarījums par paveikto un saulaina vasara!