Virtuāla tikšanās ar aktieri Rihardu Leperu

Mācību gada izskaņā, 31. maijā, Balvu Valsts ģimnāzijas 7.-12. klašu skolēniem tika piedāvāta  programmas “Latvijas Skolas soma” nodarbība, kuru vadīja aktieris  Rihards Lepers.

Mākslinieks stāstīja par savu dzīves ceļu  aktiera profesijā, uzsvēra darba un nepārtrauktas sevis pilnveidošanas nepieciešamību, lai spētu konkurēt mūsdienu darba  tirgū un saniegtu augstus rezultātus mainīgajā pasaulē.  Aktiera stāstījumu papildināja interaktīvi uzdevumi  un jauki  muzikāli priekšnesumi. Mākslinieks uzsvēra ģimenes nozīmi  personības izaugsmes ceļā, vērsa jauniešu uzmanību uz mērķu sasniegšanas un savu vēlmju apzināšanas metodēm.

Tā bija lieliska saruna par dzīvi, kuras laikā bija iespēja vairāk iepazīt radoša cilvēka ikdienu, gūt dziļāku izpratni par kultūras un teātra mākslas norisēm.