Dalību projektā noslēdz arī Balvu Valsts ģimnāzijas jaunieši

Š.g. 4. jūnijā, projekta “Sarunas ar jauniešiem par Eiropas nākotni” šī semestra noslēguma pasākumā ar skolu jauniešiem diskutējām par sociālo drošību jauniešu vidē. Domnīcā, ko rīkoja Babītes vidusskolas jaunieši runāju par piecām efektīvas līderības komponentēm, kas, manuprāt, noder katram jaunietim, lai daudz efektīvāk sasniegtu savus mērķus gan mācību procesā, gan arī tālākā dzīves posmā.

Jau pirms diviem gadiem, pēc manas iniciatīvas, sadarbībā ar Mūžizglītības un kultūras institūtu “Vitae” esam uzsākuši projektu “Ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā”, kura mērķis ir 10. – 12.klašu jauniešiem no divpadsmit Latvijas skolām attīstīt personiskās līderības prasmes un iepazīt būtiskas Eiropas tēmas, tādas kā informācijas telpas drošība, dezinformācija, izglītība 21. gadsimtā, digitalizācija, starptautiskā drošība, demokrātijas aizsardzība un klimata pārmaiņas.

Projekta ietvaros jauniešiem bija iespēja tikties ar Latvijas formālajiem un neformālajiem līderiem un pašiem organizēt tiešsaistes domnīcas citu skolu jauniešiem, kā saņemt atbalstu un motivāciju savas personības pilnveidei.

Semestra noslēgumā vēlos pateikties ikvienam skolēnam un pedagogam no Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Kandavas reģionālās vidusskolas, Alūksnes Valsts ģimnāzijas, Tukuma Raiņa ģimnāzijas, Cēsu Pilsētas vidusskolas, Babītes vidusskolas, Balvu Valsts ģimnāzijas, Brocēnu vidusskolas, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas, Liepājas Raiņa 6.vidusskolas, Rīgas Juglas vidusskolas, Tukuma Raiņa ģimnāzijas, kā arī šo semināru lektoriem un Mūžizglītības un kultūras institūtam “Vitae” par izturību, aktīvo iesaisti un dalību, organizējot un diskutējot tiešsaistes formātā par vienlaikus tik daudzšķautnaino tematu, kāda ir Eiropas nākotnes tematika.

Pēc vasaras atpūtas, aicinu arī citas Latvijas nevalstiskās organizācijas rudenī iesaistīt pēc iespējas plašāk mūsu jauniešus pilnvērtīgā sarunā par Eiropas nākotnes tematiku, jo Eiropas nākotne, vispirms, pieder mūsu jauniešiem.

Sarunas ar jauniešiem par Eiropas nākotni finansiāli atbalsta Eiropas Parlamenta Eiropas konservatīvo un reformistu grupa (ECR Group).

Informācijai:

Eiropas Savienībā ir atklāta jauna daudzvalodu digitāla platforma (latviešu valodā interneta vietne ir atrodama šeit: https://futureu.europa.eu/?locale=lv), kurā ikviens eiropietis, tostarp katrs Latvijas iedzīvotājs, var izteikt savu viedokli par Eiropas nākotnei būtiskām tēmām, piemēram, par veselības aprūpi, par nodarbinātību, spēcīgāku ekonomiku un sociālo taisnīgumu visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, migrāciju, kā arī izglītības un kultūras jautājumiem. #NākotnePiederTev.