Dokumentu pieņemšana

Dokumentu pieņemšana iestājai 10. klasē no 14.06. līdz 21.06, iestājai 7. klasē turpinās līdz 21.06.