Loading images...

Patīkama ziņa e-pastā.

Labdien, Ināra!
Savā un Dainas vārdā vēlējos teikt Jums personīgi, projekta komandas  dalībniecēm, skolas direktorei un visam kolektīvam lielu paldies par  jaukajiem aizvadītās nedēļas mirkļiem Balvu Valsts ģimnāzijā!
Īpašs paldies par plašo izmantoto globālās izglītības tēmu loku, par
starpnovadu skolēnu un skolotāju iesaistīšanu un, protams, par radoši  papildināto un izcili novadīto nodarbību skolotājiem kopā ar vietējiem žurnālistiem.
Vislielākā projeta pievienotā vērtība ir dot tam jaunas krāsas vietējā
vidē un paplašināt to cilvēku loku, kurus šīs tēmas interesē. To Jūs
paveicāt lieliski!
Mīļš paldies!
Lai daudz prieka un enerģijas šajā pavasara cēlienā!
Ar sirsnīgiem sveicieniem – Ingūna