Balvu Valsts ģimnāzijas svinīgs pasākums „Sauc septembris atkal uz skolu”.

1.septembris

Trešā septembra rītā Balvu Valsts ģimnāzijā skanēja mūzika un skaisti izrotātās telpas sagaidīja skolēnus un skolotājus. Pulksten 10:00 visi pulcējās pagalmā, lai piedalītos svinīgajā pasāķumā, kuru vadīja Alīna Barbaniška un Artēmijs Semjonovs. Ģimnāzijas direktore Inese Paidere vēlēja veiksmīgu Jauno mācību gadu un aicināja skolas saimei piepulcēties trīs septīto un trīs desmito klašu kolektīvus un viņu audzinātājus. Izskanot Latvijas Valsts himnai, katram 7. un 10.kl.audzinātājam tika dāvināta gudrības pūce, kas ir ģimnāzijas simbols. Šo pūci darinājuši paši skolēni kopā ar mājturības skolotāju Zigfrīdu Lielbārdi.
Jaunos ģimnāzistus un viņu audzinātājus ar Laura Reinika dziesmu „Vieglāk” priecēja Agita Pauliņa.
Direktore klātesošos iepazīstināja ar ciemiņiem: akciju sabiedrības Latvijas Valsts meži Ziemeļlatgales mežsaimniecības izpilddirektoru Viktoru Rebli un Mežkopības vadītāju Daini Rudzīti.
Viktors Reblis pastāstīja, ka iepriekšējā mācību gadā ģimnāzijas skolēni aktīvi iesaistījās Mammadaba projektā un ieguva Mammadaba vēstniecības titulu un karogu. Aktīvākās Mammadaba klases audzinātāja Aija Dvinska pateicās par iespēju pabūt nometnē un ierosināja turpmāk rast iespēju atpūsties nometnē ne tikai klases audzinātājai, bet arī skolēniem vai arī doties kopīgā ekskursijā.
Viktors Reblis pateicās projekta aktīvajai atbalstītājai un koordinatorei Veltai Učelniecei par iniciatīvu un neatlaidīgu darbu. Apliecinot cieņu skolas sasniegumiem, pasniedza ģimnāzijas direktorei Inesei Paiderei vēstniecības akreditācijas rakstu un vēstnieka lentu. Lentu saņēma arī aktīvākās Mammadaba klases audzinātāja Ināra Konivale un 9b.klases skolnieks Ervīns Dille.
LVM pārstāvis kopā ar skolas direktori un vēstniekiem uzvilka mastā Mammadaba karogu un pasludināja vēstniecības atklāšanu.
Pēc šī svinīgā mirkļa Agita Pauliņa visus priecēja ar dziesmu „Krāsaini sapņi”.
Pasākuma vadītāja uzsvēra, ka ģimnāzijā mācās gudri, zinoši un čakli skolēni un tādi ir arī viņu pedagogi. Profesoram Dullītim (Artēmijam Semjonovam), kurš arī bija ieradies uz svinīgo pasākumu, ieteica paskatīties un pārliecināties pašam, cik daudz jaunu skolotāju šeit uzsāks darbu.
Lepnā zirga pajūgā skolas pagalmā iebrauca pedagogi, kuri šogad uzsāks darbu ģimnāzijā. Direktore iepazīstināja ar jaunajiem skolotājiem – Beatrisi Fendrick, Leldi Leju, Līgu Andersoni, Ievu Usenieci, Lieni Šaicāni un Edgaru Kamenderu – un dāvināja katram pūcīti – atstarotāju, lai vienmēr būtu drošībā.
Tad pasākuma vadītāja Alīna katram no viņiem uzdeva jautājumu, kāda īpašība viņus raksturo vislabāk un ko viņi novēl visiem jaunajā mācību gadā.
Skanot Laura Kuļša izpildītajam „Melanholiskajam valsim”, skolēni devās sveikt savus skolotājus. Kad ziedi bija iegūluši pedagogu rokās, tika iezvanīta pirmā mācību stunda. Pirms doties uz klasēm, skolēni zvērēja darīt tikai labus darbus, mācīties un krāt zināšanas.
Pasākuma noslēgumā pajūgā tika aicināta skolas direktore un ciemiņi.