Loading images...

«

»

Sep 25

Lieliski panākumi starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā “Dažādā pasaule 2015”

Ir noslēdzies 4. starptautiskais vizuālās mākslas konkurss”Dažādā pasaule 2015”
“Ūdens melodijas”, kuru organizēja Balvu mākslas skola. Konkursa organizatori Balvu Mākslas skola, Balvu novada pašvaldības izglītības, kultūras un sporta pārvalde, Biedrība „Radošās Idejas”, NVO „Savi”.
Pavisam tika iesūtīti 526 darbi no dažādām Latvijas vispārizglītojošām skolām, mūzikas un mākslas skolām, no Balkrievijas Dokšicas rajona, Lietuvas
BVĢ skolēni, skolotājas Indras Keišas vadībā, izstrādāja dažādus uzdevumus par tēmu “Ūdens”, izmantojot dažādas radošas tehnikas.
Darbus vērtēja kompetenta žūrija :
ElitaTeilāne –BalvuMākslas skolas direktore, NVO „SAVI” valdes priekšsēdētāja ,
Anita Kairiša, Balvu Mākslas skolas direktora vietniece, biedrības „Radošās Idejas” radošā direktore,
Ilze Kupča LNKC Vizuālās mākslas izglītības eksperte,
Ieva Lazdauska – Latvijas Mākslas skolu skolotāju asociācijas valdes locekle,
Sandra Vorkale- J. Soikāna Ludzas mākslas skolas direktore,
Kristīne Binduka- Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas Mākslas skolas vadītāja,
GunaŠevkina Mg. art. Mg. hist
Rezultāti iepriecināja arī mūsu skolēnus- esam ieguvuši godalgotas vietas:
Annija Raibekaze- 1. vieta,
Karīna Ločmele- 3. vieta,
Agnese Lipska- atzinība,
Amanda Sirmā, Artis Plešš un Monta Līna Saleniece- pateicība.
18. septe- mbrīBalvunovadamuzejānotikalaureātuapbalvošanaspasākums.
Annija, Karīna un Agnese stāta: “Konkursā piedalījās bērni no dažādām Latvijas pilsētām un ārzemēm. Šogad šajā konkursā piedalījāmies pirmo reizi un guvām labus rezultātus. Apbalvošanas pasākuma gaitā varējām vērot dažādus priekšnesumus, kā piemēram, bungu un basģitāras spēli, arī deju studijas Di-Dancers deju. No konkursa labākajiem darbiem bija izveidota mākslas galerija, kuru varēja aplūkot ikviens klātesošais. Konkursa rīkotāji bija mums sarūpējuši kūku, ar kuru cienājāmies noslēgumā. Uzskatam, ka konkurss bija izdevies un, noteikti, vēlētos piedalīties arī citus gadus! “
asdff