Ar personīgo rekordu noslēdzies makulatūras vākšanas konkurss BVĢ

Makulatūras vākšana jau kļuvusi par BVĢ tradīciju, kuras mērķis, protams, ir veicināt resursu otrreizējo pārstrādi un likt skolēniem apzināties, cik ļoti mēs ietekmējam pasauli mums apkārt. Šogad, pateicoties skolēnu, viņu vecāku atsaucībai, makulatūras kastēm klašu telpās un pilsētā veiktajai akcijai, savākts lielākais skaits makulatūras, kopš mūsu skola piedalās šajā konkursā – 4814 kg jeb izglābti 90 koki. 

Šī akcija mūsu skolā nevarētu notikt bez daudziem komponentiem – ne skolēniem, kas ikdienā savus pārstrādājamos materiālus ievieto tam paredzētajās vietās klašu telpās jeb ekopulciņa izvietotajās makulatūras kastēs ar uzrakstu „Makulatūra pārstrādei”, ne skolēniem un viņu vecākiem, kas atrod laiku, enerģiju un transportu nogādāt skolas bibliotēkā makulatūru gan no savām mājām, gan arī palīdz kaimiņiem atbrīvoties no tā, kas vairs nav vajadzīgs, bet noder pārstrādei.

Šogad, pirmo gadu, projektu nedēļas laikā tika rīkota arī makulatūras vākšanas akcija Balvu pilsētā, kad katra klase devās uz noteiktu adresi, lai savāktu mājas iedzīvotāju makulatūra. Rezultātā tika savākti 760 kg. . Nenoliedzami, vislabākais aspekts šajā akcijā ir skolēnu iesaistīšanās un palīdzības sniegšana Balvu iedzīvotājiem, jo daudziem akcijā iesaistītajiem bija patiess prieks nodod makulatūru pārstrādei.

Īpašs paldies šīs akcijas tapšanā jāsaka skolas bibliotekārei L. Jermacānei, kas visu makulatūru sagatavoja iekraušanai konteineros un iegrāmatoja atvesto. Tāpat arī paldies tehniskajam personālam par spēku ieguldīšanu kopējā mērķa sasniegšanai, pārkraujot un sakārtojot vairāk kā 4 tonnas makulatūras.

Sadarbība ar Līgatnes papīrfabriku notiek jau vairākus gadus un katru gadu nodotās makulatūras skaits tikai pieaug. Tāpat arī saglabāto koku skaits dabā.

Mācību gads Savāktais daudzums

 kilogramos

2013./2014 2478 kg
2014./2015 2395 kg
2015./2016 3659 kg
2016./2017. 4814 kg