Loading images...

ERASMUS + projekts ‘’Straightening Winding Routes to Active Citizenship”

erasmus
2017./2018. mācību gadā Balvu Valsts ģimnāzija uzsāk vēl viena starptautiska projekta: ‘’Straightening Winding Routes to Active Citizenship” realizāciju! Projekta aktivitātes norisināsies 2 gadus, to laikā skolēnu un skolotāju delegācijas apmeklēs Somijas, Polijas un Spānijas izglītības iestādes, kā arī uzņems dalībvalstu ciemiņus ģimnāzijā. Projekta mērķi ir izstrādāt un aprobēt jaunas un inovatīvas mācību metodes, kuras cels skolēnu atbildību, veicinās aktīvu iesaisti mācību procesā, attīstīs kritisko domāšanu un publiskās runas prasmes. Viesošanās dalībvalstīs un dzīvošana viesģimenēs, savukārt, uzlabos skolēnu komunikatīvās un svešvalodu prasmes, veicinās tolerantu attieksmi pret citu kultūru pārstāvjiem.