Loading images...

Septembra Dzejas pēcpusdiena 9.b. klasē!

Uzticies labajam sevī un

Ļauj noticēt labajam manī,

Tad varbūt iziesim kādu nakti

Latvijas debesīs zvaigznes ganīt.

Paldies Andrim Tjunītim un Astrai Ločmelei-Ambarovai par bez-scenārija pieskārienu vārdiem, teikumiem melnbaltās un krāsainās grāmatas lappusēs – jauši un nejauši izlozētās.

Skanēja dzeja un dziesmas no A.Tjunīša grāmatas: ,,Mākoņtirgotājiem Gājēju ielā” un ,,Latvija – United Kingdom”. PALDIES!