Loading images...

Dzejas dienas 2017

Septembra mēnesī jau vairāk kā 50 gadus Latvijā notiek dzejas dienas. Šogad tas norisinās no 7. līdz 17. septembrim, visvairāk pasākumu, kas saistās ar dzejas lasījumiem, tikšanos ar dzejniekiem, protams ir Rīgā, bet ar dzeju saistīti notikumi piepildīs septembra kultūras programmu visā Latvijas teritorijā, arī Balvu Valsts ģimnāzijā.
Šogad viena no Dzejas dienu centrālajām personībām ir latviešu dzejnieks Eduards Veidenbaums, kuram 3.oktobrī gaidāma 150 gadu jubileja.
Arī Balvu Valsts ģimnāzijā tika pieminēts šī dzejnieka veikums pirms daudziem gadiem. Kaut arī Eduarda Veidenbauma dzīves laikā netika izdots neviens viņa dzejas krājums, toties joprojām tiek skandētas dziesmas ar viņa vārdiem un lasīta dzeja.
20. septembrī 9.c klases skolēni kopā ar savu audzinātāju skolas bibliotēkā svinēja dzejas dienas, ielūkojoties skolotājas Valijas Muldiņas ziedu fotogrāfijās, kas ir viņas vasaras skaistākais vaļasprieks audzēt puķes. Skolēni pastāstīja arī par saviem vaļaspriekiem. Noslēgumā katrs pasākuma dalībnieks izvēlējās kādu rudens lapu, kurai otrā pusē bija paslēpies kāds rudenīgs dzejolis, kā veltījums šai dienai, šim rudenim.