Loading images...

SWEDBANK nodarbība vienpadsmitajām klasēm.

10. oktobrī BVĢ viesojās Swedbank pārstāves, lai ar vienpadsmito klašu skolēniem runātu par finanšu plānošanu.
Nodarbībā tika pārrunāti pieci budžeta plānošanas soļi, pētīts, kam Latvijas iedzīvotāji tērē lielāko algas daļu, noskaidrots, no kādiem komponentiem veidojas finanšu “drošības spilvens”.
Jaunieši grupās veica praktisku uzdevumu, iejūtoties finanšu konsultantu lomā.
Nodarbība bija interesanta un ļoti noderīga. Paldies Iritai Riekstiņai par lielisko mācību stundu!