Loading images...

«

»

Oct 16

Eiropas Brīvprātīgais no Turcijas Balvu Valsts ģimnāzijā


Šajā gadā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, kas ievieš Latvijā Eiropas Savienības programmu ERASMUS+: Jaunatne darbībā apstiprināja biedrības „Raibais kaķis” iesniegto projektu „Kaleidoscope of culture”, kura ietvaros jaunietis no Turcijas veiks brīvprātīgo darbu Balvu Valsts ģimnāzijā laika periodā no 2.oktobra, līdz nākamā gada jūlija sākumam. Eiropas brīvprātīgā darba projekti dod iespēju jauniešiem no Eiropas Savienības, un ne tikai, doties uz kādu valsti un tur veikt brīvprātīgo darbu. Šādā veidā jaunietis iegūst jaunas zināšanas un prasmes. Dotajā brīdī brīvprātīgie no citām valstīm, kas ir ieradušies Eiropas brīvprātīgā darba ietvaros, ir sastopami arī mūsu kaimiņu novados Gulbenē, Alūksnē un Viļakā.
Brīvprātīgais Cemre (vārda izruna Džemre) no Turcijas ieradās Balvos 2.oktobrī un pirmās dienas pavadīja iepazīstot Balvus un Balvos esošās iestādes. Kā arī apciemoja Viļakas novadā esošos brīvprātīgos. Ikdienā Cemre būs sastopams Balvu Valsts ģimnāzijā veicot brīvprātīgo darbu – aktīvi darbosies Ekoskolu programmā, lai nodrošinātu padziļinātu izpratni par vides tēmu, asistēs skolotājiem dažādās mācību stundās, piedalīsies dažādu skolas pasākumu organizēšanā un ārpusskolas aktivitātēs, kā arī realizēs jaunas iniciatīvas. Balvu valsts ģimnāzijai šī nav pirmā pieredze, iepriekšējos gadus ir bijuši piesaistīti ārvalstu pedagogi, kas veicināja skolēnu sociālās prasmes un angļu valodas prasmju attīstību.
Programma “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ir Eiropas Savienības programma, kurā jauniešiem vecumā no 13 līdz 30, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas kompetences un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus. Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projekti galvenokārt tiek īstenoti, izmantojot neformālās izglītības metodes.

“Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, kas atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.”