Loading images...

«

»

Nov 06

BVĢ skolēni apmeklē informatīvo pasākumu “ĪSTENO SAPNI PAR SAVU BIZNESU”

Balvu Valsts ģimnāzijas 10.-12.klašu skolēni 2017.gada 18.oktobrī Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā piedalījās informatīvajā pasākumā „Īsteno sapni par savu biznesu”. Pasākums organizatori bija Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) sadarbībā ar Balvu novada pašvaldības aģentūru „ Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs”, iesaistot arī Balvu Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes karjeras konsultantus.
Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra komercdarbības konsultanti Valdis Mitenbergs un Andris Kucins dalījās pārdomās par iespējām uzņēmējdarbības uzsākšanai un izaugsmes iespējām Latgalē. Jaunieši meklēja atbildes uz jautājumiem par biznesu un uzņēmējdarbību- kā līdz tam nonākt? Vai tas ir sarežģīti? Vai Latgale ir piemērota izaugsmei?
Pasākuma ietvaros SIA „ČIVIX” valdes priekšsēdētājs Ivars Saide, SIA „ Eco fabrika” un SIA „ Tehnical textiles” valdes priekšsēdētājs Guntars Šults jauniešus iepazīstināja ar saviem pieredzes stāstiem uzņēmējdarbībā, karjeras izaugsmes iespējām, kā arī akcentēja, viņuprāt, svarīgākās lietas, kas nepieciešamas, lai veiksmīgi varētu veidot savu karjeru. Klātesošie jaunieši iesaistījās diskusijās par uzņēmējdarbību un svarīgākajiem jautājumiem biznesā.
Pasākuma otrajā daļā jaunieši darbojās grupās, kur katrai grupai bija jāizdomā mūsdienīga, radoša un potenciāla biznesa ideja par vienu no dotajiem priekšmetiem. Katra grupa prezentēja savas biznesa idejas pārējiem, akcentējot: Kāda ir biznesa ideja, būtība?, Kāds ir biznesa idejas mērķis?, Kādas ir konkurētspējīgās priekšrocības?, Ar ko tā ir unikāla? u.c. aktuāliem jautājumiem. Labāko prezentāciju autori saņēma vērtīgas piemiņas balvas no pasākuma organizatoriem.

Aktivitātes tiks īstenotas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Balvu novada Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
karjeras konsultante
Anita Laurena
anita.laurena@balvi.lv