Loading images...

Iesvētības 7. un 10. klasēm

Oktobra trešajā nedēļā BVĢ septīto un desmito klašu skolēniem bija jāiztur visdažādākie pārbaudījumi, ko bija noorganizējuši astoto un vienpadsmito klašu jaunieši. Visas nedēļas garumā skolā bija jāierodas tematiskos apģērbos un jāpiedalās visdažādākajos klases saliedēšanas pasākumos. Iesvētību nedēļa noslēdzās ar klašu prezentācijām, svinīgo zvērestu un jautru diskotēku.