Loading images...

BVĢ skolotāji piedalās Vidzemes augstskolas 8. konferencē

Skolēnu brīvdienās vairāki BVĢ pedagogi piedalījās Vidzemes augstskolas 8. konferencē- praktiskā seminārā pedagogiem “Skola- atbalsts jauniešu karjerai un darba tirgum”. Bija iespēja iepazīties ar Valmieras novada karjeras attīstības koncepciju, noklausīties lekcijas par aktualitātēm darba tirgū, pieprasītākajām kompetencēm, jauniešu iespējām darba tirgū, motivācijas nozīmi karjeras izglītībā un citām aktuālām tēmām.
Konferences otrajā daļā pedagogi piedalījās iepriekš izvēlētos praktiskos semināros.
Ar konferencē gūtajām atziņām pedagogi dalījās BVĢ skolotāju sanāksmē.