Loading images...

Akcija “Izrotāsim Adventa vainagu kopā!”

Pirmajā decembrī skolēnu pašpārvalde organizēja akciju “Izrotāsim Adventa vainagu kopā!” Katram skolēnam , skolotājam, darbiniekam un skolas viesim, bija iespēja vainagā ielīmēt krāsainu rotājumu. Paldies visiem par iesaistīšanos akcijā! Rezultāts patiesi iepriecina.