Loading images...

«

»

Dec 07

SMILES projekta aktivitātes Lietuvā.


Laikā no 19. līdz 25. novembrim Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu un skolotāju grupa piedalījās Erasmus+ programmas projekta “Effective Methods for Strengthening the Learning Process inTeachingScience” īstermiņa mācību/mācīšanās/mācīšanas aktivitātēs skolotājiem un skolēniem partnerskolā Pakruojis “Atžalynas” ģimnāzijā Lietuvā.
Balvu Valsts ģimnāzijas darba grupu pārstāvēja projekta koordinatore Irīna Krivošejeva, direktores vietniece metodiskajā darbā Valija Muldiņa, direktores vietnieks informātikas jautājumos Arnis Stucka, matemātikas skolotāja Anita Kamendere, bioloģijas skolotāja Anna Barbaniška, kā arī ģimnāzijas skolēni – Ernests Mežals, Dāvis Karavoičiks, Kristena Rakstiņa un Baiba Vīksniņa.
Tikšanās mērķis bija nodrošināt skolēniem iespēju piedalīties īstermiņa mācību/mācīšanās/mācīšanas aktivitātēs, izmantojot Mobilo laboratoriju dabaszinātnēs (NaturalScienceMobileLab), savukārt skolotājiem tika organizētas aktivitātes par tēmu “Mācību metožu izvēle un tehnoloģiju izmantošana, lai izveidotu aktīvu mācību procesu matemātikas mācīšanā”.
Partneri visus projekta dalībniekus laipni sagaidīja valsts galvaspilsētā Viļņā, kur gan skolēniem, gan skolotājiem tika organizētas pārdomātas nodarbības. Matemātikas skolotāji apmeklēja Viļņas M.Biržiška ģimnāziju, kur klausījās lekciju par mācību metožu un informācijas tehnoloģiju efektīvu izmantošanu matemātikas stundās. Savukārt skolēni apmeklēja Viļņas Universitātes Dabas zinību centru un veica interesantus pētījumus bioloģijas laboratorijā. Projekta dalībnieki iepazina arī Lietuvas galvaspilsētas arhitektūru, ievērojamākās vietas un rudenīgo skaistumu.
Nākamajās dienās darbs turpinājās Pakrojas ģimnāzijā, skolā ar augstiem sasniegumiem mācībās, olimpiādēs un konkursos. Projekta dalībniekus sveica skolas direktors K.Razumas, kā arī Pakrojas mērs Saulius Gegieckas un pašvaldības pārvaldes vadītāja Erika Kižiene. Ar saviem priekšnesumiem priecēja ģimnāzijas solisti, dejotāji un koris.