Balvu Valsts ģimnāzija organizē eko nodarbības Balvu pamatskolas skolēniem.

29.novembrī Balvu pamatskolas 6.klašu skolēni ieradās BVĢ, lai piedalītos radošās un izzinošās nodarbībās par plastmasas ietekmi uz vidi un cilvēka lomu piesārņojuma samazināšanā.
Rīcības nedēļas ietvaros ekopulciņš organizēja izglītojošas nodarbības Balvu Valsts ģimnāzijas skolēniem, tās bija interesantas un radošas, tāpēc tika nolemts šīs nodarbības parādīt arī Balvu pamatskolas sestklasniekiem.
Bija liels prieks sagaidīt lieliskos pamatskolas sesto klašu skolēnus un viņu skolotājas. Ģimnāzijas direktore sveica visus dalībniekus un novēlēja interesanti pavadīt laiku un gūt jaunas zināšanas.
Skolēni tika sadalīti trīs grupās, lai iepazītu trīs dažādas ekosistēmas un to problēmas. Katra no telpām bija iekārtota atbilstoši kādai no ekosistēmām.
Pirmajā telpā skolēni iepazina koraļļu jūru un tās problēmas. Otrā telpa bija veltīta Grenlandes ledājiem, bet trešā lietusmežiem. Vienojošais elements visās telpās bija plastmasas pudele, kas tika integrēta visās ekosistēmu dekorācijās kā cilvēka ietekmes simbols uz apkārtējo vidi.
Ekopulciņa jaunieši prezentēja pašu izveidoto un uzņemto videostāstu angļu valodā par plastmasas atkritumu problēmu. Aktivitātes katrā telpā bija atšķirīgas. Skolēni gan klausījās ekopulciņa skolēnu sagatavotos stāstījumus, vēroja prezentācijas un iesaistījās praktiskās nodarbībās. Mācījās pareizi sašķirot atkritumus, atbildēja uz jautājumiem, piedalījās spēlēs un viktorīnās, kā arī ļāva vaļu iztēlei, pāŗvēršot plastmasas pudeles radošos darbos.
Prieks, ka šī pasākuma tapšanā aktīvi darbojās Cemre Bulut, kurš veic brīvprātīgā darbu Balvu Valsts ģimnāzijā.
Ekojautājumi kļūst arvien aktuālāki, tāpēc tiem jāpievērš liekāka uzmanība, par tiem jārunā biežāk, vairāk un agrākā vecumā.