Loading images...

Pirmā semestra noslēguma pasākums “Ziemassvētku vecīša balvu pasniegšanas ceremonija”

Pirmais semestris noslēdzās ar jautru pasākumu skolas aktu zālē, kura laikā labākie mācībās saņēma balvas, klases rādīja jautrus priekšnesumus un tika pasniegtas pārsteiguma dāvanas skolēnu pašpārvaldes veiktās gada izvērtējuma aptaujas uzvarētājiem.
Pirmajā semestrī izteikta pateicība par mācību sasniegumiem augstā līmenī:

7a. klasē – Beātei Dārziņai
7b. klasē – Šeilai Aleksejevai, Ketijai Rakstiņai , Anetei Zakarītei, Brigitai Zelčai
8a. klasē – Ditai Katajai-Paeglei , Marijai Lukstei , Ancei Salmanei, Samantai Zubovai
8b. klasē – Evai Danielai Pokulei
8c. klasē – Sintijai Kokorevičai
9b. klasē – Nadīnai Magonei,
10b. klasē – Ernestam Mežalam
11a. klasē – Karīnai Ločmelei, Ikolai Mačānei, Sabīnei Viļumai
11b. klasē – Laurai Bernei, Jūlijai Kokorevičai, Paulai Paiderei, Amandai Romkai
12a. klasē – Kristīnei Budevičai, Ievai Jurjānei
12b. klasē – Gunai Apšai, Viviānai Bukšai, Gvido Dokānam, Maksim Garajam, Matīsam Siliniekam
12c. klasē – Mairitai Dukovskai, Laurai Timofejevai

Labākā liecība 7. klasēs – Beātei Dārziņai, Brigitai Zelčai un Žanetei Zeltiņai
Labākā liecība 10. klasēs- Kristenai Rakstiņai un Ernestam Mežalam
Lielākā izaugsme mācībās proģimnāzijas posmā- 9b. klasei (klases audzinātāja Inese Paidere)
Lielākā izaugsme mācībās ģimnāzijas posmā- 12b. klasei( klases audzinātāja Eva Zučika-Kuzņecova)
Augstākie rādītāji formas elementa pārbaužu kopvērtējumā proģimnāzijas posmā-
7b. klasei (klases audzinātāja Anna Barbaniška),
ģimnāzijas posmā- 11.a klasei (klases audzinātāja Sandra Mozule)

Iegūtas nominācijas pēc 7.- 9. klašu balsojuma:

Gada aktīvākais skolēns- LAURA TIMOFEJEVA
Gada interešu izglītības kolektīvs- EKOPULCIŅŠ
Gada skolotājs- IEVA USENIECE
Gada tehniskais darbinieks- VELTA MOROZA
Gada sportists – UVIS POŠEIKA
Gada pasākuma vadītājs- LAURIS EIZĀNS
Gada pasākums- Vīrišķības diena
Gada panākums- Volejbolistu panākumi “Lāses kausā”

Iegūtas nominācijas pēc 10.-12. klašu balsojuma:
Gada aktīvākais skolēns- LAURA TIMOFEJEVA
Gada interešu izglītības kolektīvs- EKOPULCIŅŠ
Gada skolotājs- VELTA UČELNIECE
Gada tehniskais darbinieks- VELTA MOROZA
Gada sportists – ARTIS DUĻBINSKIS
Gada pasākuma vadītājs- LAURIS EIZĀNS
Gada pasākums- ŽETONU VAKARA PASĀKUMS
Gada panākums- Uzvarot ESKARO konkursā, BVĢ iegūst 100l krāsas
Paldies atraktīvajiem pasākuma vadītājiem- mūsdienīgajam Ziemassvētku vecītim- Ernestam Mežalam, stilīgajai Sniegbaltītei- Agnesei Kašai, atvaļinātajiem Ziemeļbriežiem- Laumai Krastiņai un Unai Romānei, Superrūķiem- Vladlēnai Zelčai, Luīzei Maksimovai, Annijai Ertmanei un Kristapam Kokorevičam, kā arī skaņu rūķim Česlavam Čubaram.
Paldies klašu kolektīviem par jautrajiem priekšnesumiem!
Priecājamies par vecākiem, absolventiem un viesiem, kas šajā dienā bija kopā ar BVĢ kolektīvu.
Laimīgu Jauno 2018. gadu!