Loading images...

BVĢ viesojas studentes no Grieķijas

30. oktobrī Balvu Valsts ģimnāzijā viesojās studentes no Grieķijas, kuras savu studiju ietvaros veic pētījumu par projektu nozīmi un attīstību, kultūrvidi un jauniešu iespējām darboties mazos lauku reģionos.
Meitenes tikās ar skolas direktori un skolēnu pašpārvaldes prezidenti Artu Smirnovu, un aktīvākajiem pašpārvaldes jauniešiem , iepazina skolu, piedalījās angļu valodas stundā.