Loading images...

“Sudraba pūce”

Katru dzīves mirkli atcerēties nav iespējams, tāpēc atmiņas reizēm šķiet kā lielāki vai mazāki jūtu un sajūtu gabaliņi no cilvēka dzīves stāsta. Labajās un jaukajās mēs labprāt kavējamies, bieži vien tās kā grāmatas lapas domās pāršķirstot uz priekšu un atpakaļ. 3. novembrī skaistās atmiņās par skolas laiku aicinājām pakavēties piecus pagājušā gada centralizētajos eksāmenos visaugstāko vērtējumu ieguvušos jauniešus un viņu vecākus.
Šogad tie bija Elvita Kravale, Lauma Šamkina, Lotārs Aleksejevs, Raivis Supe, Artis Brokāns.
Par katru no jauniešiem tika sagatavots video stāsts, kurā klases audzinātāja, kāds no skolotājiem un vecāki salīdzināja absolventu ar kādu literāru tēlu, slavenu personu vai pasaku varoni.
Īpašu noskaņu pasākumam piešķīra “Lulū” dejotājas un Astras Ločmeles Ambarovas un Andra Tjunīša dzejas lasījumi un romantiskās dziesmas.
Šogad galveno nomināciju “Sudraba pūce” ieguva Elvita Kravale, jo tieši Elvita centralizētajos eksāmenos ieguva visaugstākos vērtējumus.
Paldies jauniešiem un viņu vecākiem, bija tik patīkami atkal satikties, klausīties jauniešu uzrunās un ar lepnumu raudzīties mūsu audzēkņos- jaunajos studentos, kuriem veicas, kuri cenšas un kuriem sanāk.